Wat doet RKB

Wat doet RKB?

RKB zet zich in voor de belangenbehartiging van het bedrijfsleven in de Rijnstreek. Zij doet dit door middel van projecten. Deze zijn onder te verdelen in een aantal aandachtsgebieden:

 • Infrastructuur
 • Bedrijventerreinen
 • Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Toerisme & Recreatie

Voorbeelden projecten waar RKB zich mee bezighoudt (al dan niet afgerond of nog lopend):

 • N207 Noord en Zuid
 • Bodegraven Boog
 • Herstructurering Hoogewaard
 • Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
 • Ondernemersfondsen en BIZ-gebieden
 • Verkeersknelpunten Midden-Holland/
  verkeers- en vervoersplannen
 • Leegstand agrarische objecten
 • Leegstand winkels
 • Bestemmingsplannen
 • Natura 2000
 • Hefbruggen Boskoop en Waddinxveen
 • Aansluiting fietsroutes
 • Aansluiting vaarroutes
 • Regionale Energie Strategie
 • Omgevingsvisie

Meest recente berichten