RKB

Wat is RKB

RKB staat voor Rijnstreek KoepelBeraad, een overlegplatform van ondernemingsverenigingen in de Rijnstreek.

Deze ondernemingsverenigingen besloten in het najaar van 2011 nauwer te gaan samenwerken, waarna zij de krachten bundelden door het RKB in het leven te roepen.

Meest recente berichten