Wie zijn RKB

Wie zijn RKB:

Frank Ponsioen is sinds het voorjaar van 2018 de onafhankelijke voorzitter van het RKB.
Op dit moment nemen de volgende ondernemingsverenigingen deel in RKB:

Verenigde Ondernemers Nieuwkoop:

OVA-Ondernemersvereniging Kaag en Braassem:

OVKB Kaag en Braassem Oost:

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop:

VOA (Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn e.o.):

Meest recente berichten